Werken bij Stichting Volare?

Stichting Volare verzorgt SO, SBO en VSO aan leerlingen met complexe vragen op het gebied van leren en gedrag, in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar. Vanuit onze missie doen wij er alles aan om voor onze leerlingen:

  • een omgeving te scheppen waarbinnen zij zich veilig weten 
  • hen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij hun individuele mogelijkheden en talenten
  • maatwerk te verzorgen die aansluit op hun ondersteuningsvragen
  • vanzelfsprekend samen te werken met ouders en hulpverleningsorganisaties

De Stichting Volare ondersteunt leerlingen ook bij hun overstap van (voortgezet) speciaal naar regulier onderwijs. Dit mogelijk maken in alle gemeenten binnen onze regio, is ook een ambitie van het bestuur van de Stichting Volare. Bestuur en team realiseren zich dat het waarmaken van al deze ambities alleen mogelijk is, als de kwaliteit van het onderwijs van hoog niveau is en zich blijft ontwikkelen. Dit in samenhang met de veranderingen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en ontwikkelingen in de samenleving. Onze medewerkers werken daarom voortdurend aan de ontwikkeling van hun expertise en vaardigheden opdat deze ook voor de toekomst geborgd blijven.
Ons motto hierbij blijft onveranderd: 'wij gaan door waar anderen opgeven'.

Ben jij die collega die:

  • vanuit vertrouwen de leerling centraal stelt; 
  • echt luistert en verstaat; 
  • een inspirerende leer- en werkomgeving creëert en kinderen uitdaagt tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling?

Dan vind je met plezier naar school gaan net zo belangrijk als onze leerlingen. Er zijn regelmatig vacatures voor langdurige vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, studieverlof.

Wil je informatie om ons team te komen versterken? Mail dan je CV en een beknopte motivatiebrief naar Christiaan Temmen, info@volare-onderwijs.nl

 

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!