•  
  • Home
  • Onze school

Onze school

De school is op 28 april 1953 geopend en kreeg als naam de 'Prinses Marijkeschool'. De villa naast onze school, villa Beekzicht, was de eerste locatie. De heer Jan van der Reijden senior heeft de school vanaf de oprichting tot september 1975 geleid. Als dank voor het vele werk dat de heer Van der Reijden voor de school heeft verricht, werd de school naar hem vernoemd.

De Van der Reijdenschool is een speciale school voor basisonderwijs op algemene grondslag. De Van der Reijdenschool valt per 1 januari 2017 onder het bestuur van stichting Volare.
Het bestuur bestaat uit personen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Leerlingen van alle levensbeschouwingen worden toegelaten.

Respect voor de andersdenkende is een grondgedachte.

In Epe wordt intensief samengewerkt met de Verschoorschool, een school voor Speciaal Onderwijs die zich vooral richt op gedrag. Door de samenwerking dient de Van der Reijdenschool, naast een school voor speciaal basisonderwijs, tevens als nevenvestiging van de Verschoorschool.

Alle informatie voor aankomende schooljaar
Van der Reijdenschool
Volare
Nieuwe website in de lucht
Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!