Privacy

In een privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Stichting Volare verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevnsbescherming (AVG) stelt. 

Klik hier voor meer informatie mbt onze privacyverklaring.

Klik hier voor ons privacyprotocol.

 

Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat door middel van foto's de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten en feestelijkheden. De foto's worden geplaatst op de schoolwebsite, de (digitale) nieuwsbrief, in Parro. 
Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal. We kijken kritisch naar de foto's die geplaatst worden. Het kan voorkomen dat u of uw kind het gebruik van een foto (achteraf) niet leuk vindt. Dat kunt u te allen tijden doorgeven, zodat we de specifieke foto kunnen verwijderen. U kunt op school echter ook aangeven als u in het algemeen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto's voor bovengenoemde doeleinden. 

Indien u als ouder bij de activiteiten op school beeldmateriaal  maakt, verzoeken wij u geen opnames openbaar te maken waar andere kinderen op staan. Ditzelfde geldt uiteraard voor volwassenen (andere ouders of schoolpersoneel).

Voor intern gebruik wordt incidenteel foto- en filmopnames gemaakt. Deze opnamen kunnen binnen het team van leerkrachten besproken worden, al dan niet in aanwezigheid van een beeldcoach. Het materiaal is strikt voor intern gebruik en wordt verwijderd nadat de beelden zijn bekenen. Het doel van het samen kijken naar beeldmateriaal is het samen leren van de werkwijze op school, zodat er onderling afgetemd kan worden op een eenduidige handelingswijze. 

Ouderapp Parro

Om met ouders te communiceren zijn er verschillende mogelijkheden. U ontvangt met enige regelmaat een nieuwsbrief vanuit de directie. Meer frequent ontvangt u informatie vanuit de groep, van de leerkracht. Wij communiceren via de ouderapp Parro. Een handige tool waarmee we snel en eenvoudig foto's en bestanden kunnen uitwisselen, waar u zelf contact kunt zoeken met de leerkracht en waarmee bijvoorbeeld oudergesprekken kunnen worden ingepland. U kunt een code aanvragen bij de leerkracht, zodat u alleen toegang krijgt voor de groep waar uw kind het betreffende schooljaar in zit. 

Uitwisseling gegevens met derden via een beveiligde digitale omgeving gebeurt oa met:

  • OSO (OverStapservice Onderwijs om schoolgegevens tussen scholen uit te wisselen)
  • OwnCloud (een tool om beveiligd bestanden uit te wisselen)
  • ParnasSys (leerlingvolgsysteem)

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!