•  
  • Home
  • Over stichting Volare

Over stichting Volare

Stichting Volare geeft onderwijs aan kinderen voor wie het leren op een reguliere school (nog) te moeilijk is.  Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om rekenen of taal, maar ook om het omgaan met andere kinderen,  het opkomen voor jezelf, het maken van vriendjes of vriendinnetjes, of het leren omgaan met een ander probleem. Binnen Volare helpen wij daar graag bij!

We hebben vertrouwen in de toekomst van onze leerlingen en zijn ervan overtuigd dat zij talenten en mogelijkheden hebben. Samen met de leerlingen, hun ouders en andere partners in de omgeving, werken wij aan de hun  toekomst. We geven daarbij niet op als het lastig of ‘pittig’ wordt.

De stichting Volare komt voort uit de stichtingen Dokter A. Verschoorschool en Dr. A. van Voorthuysen. Twee stichtingen met een zeer lange geschiedenis, die zich altijd hebben ingezet voor het onderwijs aan de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Vanuit een lange traditie doen wij dat in samenwerking met ouders en onze netwerkpartners.

Onze naam, Volare, staat voor de ontwikkeling die wij onze kinderen zo graag zien doormaken. Het ontwikkelen van hun talenten vanuit een veilige en beschermende omgeving om steeds meer de vleugels uit te slaan en uit te vliegen naar een gelukkige en zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Lees hier meer over Stichting Volare.

 

Het bestuur van Volare

De Van der Reijdenschool wordt bestuurd door het bestuur van Stichting Volare. Sinds 2013 is er voor gekozen om te werken met een toezichthoudend bestuur, middels policy gouvernance. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en heeft de directeur gemandateerd voor de dagelijkse gang van zaken. 

Bestuur Stichting Volare                                                                                       

Dhr. A. Harms (directeur bestuurder)

Dhr. C. Temmen (directeur)

 

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:                                                      

Dhr. A. G. Renting (voorzitter)

Dhr. E. Dommerholt (penningmeester)                                   

Mevr. M. van Rheenen

Mevr. P.J.M.C. Bakers                                                              

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!