•  
  • Home
  • Over stichting Volare

Over stichting Volare

Bij Volare kunnen kinderen terecht voor wie het leren op een reguliere school (nog) moeilijk is. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om rekenen of taal, maar ook om het omgaan met andere kinderen,  het opkomen voor jezelf, het maken van vriendjes of vriendinnetjes, of het leren omgaan met een ander probleem. Binnen Volare helpen wij je daar graag bij!

Volare: dat zijn onze medewerkers. Zij zetten zich iedere dag onvoorwaardelijk en met veel energie in voor onze leerlingen. Dit doen zij in verbinding met de  leerlingen en hun ouders en met vertrouwen in de toekomst van de leerlingen.

De Van der Reijdenschool wordt bestuurd door het bestuur van Stichting Volare. Sinds 2013 is er voor gekozen om te werken met een toezichthoudend bestuur, middels policy gouvernance. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en heeft de directeur gemandateerd voor de dagelijkse gang van zaken. 

 

Bestuur Stichting Volare                                                                                       

Dhr. A. Harms                                                                             Directeur bestuurder

 

Het toezichthoudendebestuur bestaat uit:                                                      

Dhr. A. G. Renting                                                                      Voorzitter

Dhr. E. Dommerholt                                                                   Penningmeester                                   

Mevr. M. van Rheenen

Mevr. P.J.M.C. Bakers                                                              

 

Alle informatie voor aankomende schooljaar
Van der Reijdenschool
Volare
Nieuwe website in de lucht
Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!