Verschoorschool

De Verschoorschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, cluster 4. Op de Van der Reijdenschool is een nevenvestiging van het Speciaal Onderwijs ondergebracht. Wij bieden onderwijs aan leerlingen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of verstoord dreigt te raken. Altijd uitgaande van het talent van een kind.

Wij passen een sterk individuele benadering toe waardoor we optimaal rekening kunnen houden met de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van elk kind. Centraal bij ons staat het bieden van voorspelbaarheid en veiligheid.

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!