Waarom een schoolgids?

De schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers van leerlingen van onze school en voor allen die belangstelling hebben voor de Van der Reijdenschool. Hiermee geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van de school, wijze van onze organisatie en wat u als ouder of verzorger kunt verwachten.

Vanzelfsprekend staat er veel algemene informatie in over de gang van zaken op onze school. Daarnaast vindt u acturele informatie over het lopende schooljaar.

U kunt de schoolgids hier downloaden.

 

 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!