Kennismaken

Voor aanmelding en plaatsing op het S(B)O is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webiste van het Samenwerkingsverband Zeeluwe

Als een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring heeft kunnen de ouders/verzorgers een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Wanneer er sprake is van onderzoek of het noodzakelijk is een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunnen de medewerkers van 'het expertisepunt' met de reguliere basisschool meekijken en meedenken.

Plaatsing in een Ondersteuningsgroep op tijdelijke of langdurige basis is bijvoorbeeld ook mogelijk wanneer leerlingen tijdelijk extra begeleiding nodig hebben om uitval binnen het reguliere onderwijs te voorkomen.

Alle informatie voor aankomende schooljaar
Van der Reijdenschool
Volare
Nieuwe website in de lucht
Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!