Begeleiding in school

Het uitgangspunt van het Speciaal Basisonderwijs is het geven van onderwijs aan leerlingen die speciale zorg behoeven, waarbij deze niet of onvoldoende op de basisschool kan worden gegeven. Aan deze leerlingen wordt een passend onderwijsaanbod geboden.

We stellen voor elke (ingeschreven) leerling een ontwikkelingsperspectiefplan op (OPP). De leerkrachten volgen sysematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor begeleiding. De resultaten van observaties, toetsen en handelingsgerichte diagnostiek legt de school vast in het leelingvolgsysteem en het OPP. Wij werken volgens de richtlijn van de 1 zorgroute met Handelingsgericht Werken.

Op basis van de resultaten stemmen de leerkrachten het pedagogisch en didactisch handelen, het leerstofaanbod en de leertijd af op de onderwijsbehoeften van de groep of van individuele leerlingen.  

Voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen inzetten vanuit buiten de organisatie (externe deskundigheid). 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!