•  
  • Home
  • Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Wat zijn de schooltijden?
De schooltijden zijn:

maandag : 08.30 - 14.00 uur
dinsdag : 08.30 - 14.00 uur
woensdag : 08.30 - 14.00 uur
donderdag : 08.30 - 14.00 uur
vrijdag : 08.30 - 14.00 uur

We werken volgens het 5-gelijke-tijden-model. De kinderen blijven tussen de middag over in hun eigen klas en eten met de leerkracht.
U geeft uw kind zelf iets mee voor de kleinde pauze, maar u geeft ook een lunchpakket mee. Er is een mogelijkheid voor het aanvragen van schoolmelk. Verder wordt er in bepaalde periodes van het jaar meegedaan met het project 'Gezonde school'. Dan wordt er klassikaal groente en fruit geproefd.

2. ziekmelden
Wanneer uw kind is verzoeken wij u dit het liefst tussen 08.00 - 08.30 uur te melden op school.  Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Veelvuldige afwezigheid door ziekte dienen wij te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

3. Verlof
Er is een aantal redenen waarvoor wij een leerling verlof mogen verlenen. De onderwijsinspectie ziet er op toe dat wij de hiervoor geldende regels strikt hanteren.

Voor verlofaanvragen hanteren wij daarom speciale aanvraagformulieren die u kunt aanvragen bij de directie of kunt downloaden en daarna kunt inleveren bij de leerkracht.

Redenen voor verlof:

  • huwelijk of ernstige ziekte binnen de familie (1e en 2e graads);
  • 12 1/2, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijk of ambtsjubileum in de familie (1e en 2e graads);
  • verhuizing van het gezin;
  • overlijden in de naaste familie;
  • vakantie: hiervoor zijn er specifieke regels die van kracht zijn. Deze staan vermeld op het aanvraagformulier;
  • dorpsfeesten in de woonplaats van het kind, waarvoor binnen de eigen gemeente ook verlof aan de scholen wordt gegeven;
  • verplichtingen, festiviteiten behorend bij de religie.

Afwezigheid van de leerling zonder opgave van reden of zonder toestemming wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim dienen wij te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.

4. Wat zijn de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage?
De regeling ‘vrijwillige ouderbijdrage’ bestaat, omdat de bijdrage van de overheid aan ons onderwijs niet voldoende is voor een aantal activiteiten die wij wel belangrijk vinden. U kunt hierbij denken aan het organiseren van feesten, sportdagen, familieavonden, verstrekken van limonade en dergelijke. Wij vragen ouders hier een vrijwillige basis aan bij te dragen.
Daarnaast vragen wij ouders bij te dragen aan de kosten voor schoolreis en schoolkamp. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht. Wij informeren ouders hierover in een aparte brief. 

5. Waar kan ik uitgebreide informatie vinden over......
Download hiervoor de schoolgids. In deze gids vindt u informatie over allerlei praktische zaken, zoals gebruik mobieltjes, frequentie gymnastiek, leerlingenvervoer ed. 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!