Welkom bij de Van der Reijdenschool

Speciaal voor jou!

Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen een toekomst op het gebied van gedrag en leren.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Onze school

De Van der Reijdenschool is een school voor speciaal basisonderwijs in Epe. Het onderwijs op onze school is bedoeld voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.

‘Speciaal voor jou’

Onze school is voor kinderen een veilige en vertrouwde plek. Een plek waar rust heerst, waarin iedere leerling ontspannen en geconcentreerd kan werken, leren en groeien passend bij je eigen mogelijkheden en talenten. Een plek waarin met plezier geleerd wordt, waarbij respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en waardering centraal staan. Daarom is ons moto niet voor niets: ‘Speciaal voor jou’.

 

 

 

Expertisepunt

Het ExpertisePunt is een samenwerking tussen Stichting Volare (waar ook onze school onder valt) en Stichting Educare met als doel ondersteuning te bieden bij Passend Onderwijs. Vanuit onze missie: 'Ieder kind een Passend Onderwijsaanbod zo nabij mogelijk'.

Het ExpertisePunt biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals in het regulier primair en voortgezet onderwijs. Door samen te kijken wat een kind, een groep, een leerkracht en/of een school nodig heeft en professionalisering te bevorderen. Wij werken vraaggestuurd. We willen antwoord geven op vragen vanuit het Regulier Onderwijs op het gebied van leren, ontwikkeling en gedrag. Dit kunnen vragen gericht op een leerling of klas zijn, vragen rondom professionalisering, scholing of informatie, netwerkvragen et cetera.

Bezoek de website van Het Expertisepunt

Ons team

Onze school heeft een directie, groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een intern begeleider en orthopedagoog in dienst. 

Naast de specialisatie op school, wordt er ook logopedie en kinderfysiotherapie gegeven. Zijn er nauwe samenwerkingen met schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts en ambulant ondersteuners. Daardoor is extra hulp en ondersteuning altijd dichtbij en snel inzetbaar. 

Verder is de Van der Reijdenschool een opleidingsschool, wat betekent dat wij studenten van verschillende opleidingen een plek geven om te leren. 

Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!