Welkom bij de Van der Reijdenschool

Speciaal voor jou!

Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen een toekomst op het gebied van gedrag en leren.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Onze school

De Van der Reijdenschool is een school voor speciaal (basis)onderwijs in Epe. Het onderwijs op onze school is bedoeld voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, die het op het reguliere basisonderwijs niet redden en daarom zijn aangewezen op speciale pedagogische en didactische hulp.

Onze school is voor kinderen een vertrouwde plek. Een plek waar rust heerst, waarin je ontspannen en geconcentreerd kunt werken, leren en groeien. Een plek waarin met plezier geleerd wordt, waarbij respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en waardering centraal staan.

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van het kind. 

Ons motto is niet voor niets: 'Speciaal voor jou!'.

 

 

Expertisepunt

Het ExpertisePunt is een samenwerking tussen Stichting Volare & Stichting EduCare met als doel hulp te bieden bij complexe (leerling) vragen op het gebied van ontwikkeling en gedrag in het Primair en Voortgezet Onderwijs. 

Door hoogwaardige expertise en kennis laagdrempeling beschikbaar te stellen, onderzoek, advies en ondersteuning te bieden, wensen en kansen in de regio op te pakken en samen met alle betrokkenen een dekkend netwerk te creëren, is de gedachte dat ieder kind zo nabij mogelijk Passend Onderwijs geboden kan worden. 

Ons team

Onze school heeft een directie, een teamleider, groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een intern begeleider en orthopedagoog in dienst. 

Naast de specialisatie op school, wordt er ook logopedie en kinderfysiotherapie gegeven. Zijn er nauwe samenwerkingen met schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts en ambulant ondersteuners. Daardoor is extra hulp en ondersteuning altijd dichtbij en snel inzetbaar. 

Verder is de Van der Reijdenschool een opleidingsschool, wat betekent dat wij studenten van verschillende opleidingen een plek geven om te leren. 

Alle informatie voor aankomende schooljaar
Van der Reijdenschool
Volare
Nieuwe website in de lucht
Speciaal voor jou!
Speciaal voor jou!