Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Stichting

De school wordt bestuurd door
de Dr. A. van Voorthuysen Stichting

Het bestuur bestaat uit:
Mevr. M. van Rheenen - voorzitter
Mevr. W.J. van Leeuwen-Maaswinkel - secretaris
Mevr. P.J.M.C.  Bakers - kwaliteitszorg
De heer R. Peeman - personeel
De heer C.R.S. Versteegh - financiën

De directie wordt gevormd door:
De heer Christiaan Temmen, directeur,
tel.nr.: 0578-628123

Het bezoekadres van het secretariaat is:
Prinses Marijkestraat 10
8162 BB  EPE

Postadres:
Postbus 127
8160 AC  EPE