Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

SOVA

Sociale vaardigheidstraining. Door te werken aan sociale vaardigheden willen we er voor zorgen dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen in de groep en/of op school.

Op de Van der Reijdenschool werken we op groepsniveau met de sova methode 'SOVA speciaal voor jou!'. Deze methode hebben we zelf ontwikkeld. Er is binnen de methode aandacht voor het pedagogisch klimaat, groepsdynamica, mediation en klassenvergaderingen. Aanvullend wordt er ook door de hele school PAD (programma alternatieve denkstrategien).

De Van der Reijdenschool wordt geconfronteerd met een toename van complexe problematiek bij leerlingen. Voor een aantal leerlingen is de begeleiding in de groep niet toereikend voor hun sociaal-emotioneel functioneren. Voor begeleiding die meer aangepast is aan de individuele behoeften van sommige leerlingen, is training nodig, of zelfs individuele begeleiding.

Samenvattend hebben we de volgende voorzieningen:
  • de leerkracht geeft les volgens de afgesproken lijnen voor de sociale vaardigheidstraining
  • een leerkracht (SOVA specialist) die collega groepsleerkrachten ondersteunt bij het geven van sociale vaardigheidstraining in hun eigen groep
  • een psycholoog of orthopedagoog begeleidt individuele leerlingen en groepjes kinderen.