Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Psycholoog

Mevrouw Selma Vos is psycholoog bij ons op school en voor het samenwerkingsverband van scholen waarvan wij deel uit maken. De psycholoog is een deskundige op het terrein van de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder als het gaat om problemen die daarin kunnen voorkomen.

De psycholoog brengt in kaart wat de cognitieve (intelligentie, aandacht en concentratie, planning e.d.) of sociaal-emotionele mogelijkheden van kinderen zijn. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een leerling en zijn/haar onderwijszorgbehoeften, zodat een betere aanpak kan plaatsvinden in de groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek, vragenlijsten (voor u als ouders, de leerkracht of de leerling zelf), gesprekken en observaties.
Soms is dit ook nodig om meer te weten te komen over de emotionele belevingswereld van kinderen, wanneer blijkt dat een kind zich niet prettig voelt of zich ergens zorgen over maakt met betrekking tot de situatie op school. Het voeren van gesprekjes met leerlingen, spelbegeleiding of psycho-educatie (uitleg over een bepaalde stoornis, zoals ADHD of autisme) wordt hierbij ook ingezet.

Onder verantwoordelijkheid van de psycholoog worden door mevrouw Wilmie Radstake, onderzoeksmedewerkster, intelligentieonderzoeken gedaan, vragenlijsten afgenomen en observaties uitgevoerd.