Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Logopedie

De logopedist doet onderzoek,adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt op het gebied van spraak,taal, communicatie, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten en voedingsproblemen.Binnen de logopedie zijn er vijf behandelgebieden:
  • stem
  • spraak
  • taal
  • gehoor
  • slikken
Hier op school ligt het accent voornamelijk op de gebieden spraak en taal. Tijdens de logopedie wordt er individueel of in kleine groepjes gewerkt aan bijvoorbeeld: het goed leren uitspreken van klanken en woorden, het (meer) gaan praten, het begrijpen van taal, het leren van nieuwe woorden om zo de woordenschat te vergroten, het maken van zinnen en het kunnen vertellen van een verhaal.

De logopedist geeft niet alleen behandelingen, maar is ook regelmatig in de verschillende klassen aanwezig om te observeren, te ondersteunen bij de taalles, of om advies te geven aan de leerkracht. De logopedist heeft, indien nodig, nauw contact met andere disciplines zoals de huisarts, de psycholoog, het audiologisch centrum, de kinderfysiotherapeut en het stottercentrum.