Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Fysiotherapie

Vanuit Veenstade Therapie en Fysiosportcentrum krijgen we een keer per week ondersteuning voor Kinder Fysio Therapie (KFT) van juf Ingeborg. Leerkrachten in het onderwijs hebben o.a. een signalerende functie met betrekking tot de motoriek van kinderen. Zij kunnen eventuele problemen op het gebied van de grote en kleine motoriek herkennen en onder de aandacht brengen bij ouders/verzorgers. In samenspraak met de ouders en (eventueel) huisarts is het mogelijk na screening fysiotherapie op te starten. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen die fysiotherapie nodig hebben, onder schooltijd, door Veenstade begeleid kunnen worden. De terugkoppeling en (eventuele) verslaglegging gebeurt door Veenstade.

Veenstade Therapie en Fysiosportcentrum

Adres: Veenweg
Postcode: 8171 NJ
Plaats: Vaassen
Tel: 0578-571610
Website: http://www.veenstade.nl