Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Activiteitencommissie

De Van der Reijdenschool heeft een actieve ouderraad. Zij vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. De ouders van de kinderen die naar de Van der Reijdenschool gaan, zijn automatisch lid van de stichting:  "Activiteitencommissie van der Reijdenschool". Het bestuur van deze stichting wordt door de ouders gekozen. Alle notulen en verslagen liggen op een nader te bepalen tijdstip ter inzage op school. Voorwaarde om lid te worden van de activiteitencommissie is dat men een kind op de Van der  Reijdenschool heeft. In principe is de zittingsduur 4 jaar. De activiteitencommissie vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Vaste punten op de agenda zijn: ingekomen post, schoolactiviteiten, financiën en mededelingen vanuit de school. Bij de vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig ter advisering en informatie.  De agenda en notulen van elke vergadering hangen voor ieder ter inzage op het prikbord in de school.

De taken van de activiteitencommissie zijn:

  • Het ondersteunen van het schoolteam bij activiteiten, zoals het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest.
  • Het assisteren bij sport- en speldagen, jaarlijkse acties en bij het afscheid van de schoolverlaters.
  • Bij langdurige ziekte van de kinderen zorgt de OR voor een kleine attentie.
  • Bij ziekte of jubilea van de teamleden zorgt de OR namens de ouders en kinderen voor een attentie.
  • Bij het aanschaffen van spelmateriaal in school of op het schoolplein kan een beroep gedaan worden op de OR.
  • Ook de schoolbibliotheek wordt ondersteund door de OR.
  • Vanuit de OR wordt een verkeersouder aangewezen.
  • Tot slot stelt de OR zich als doel om ouders meer bij school te betrekken.

Kortom alle activiteiten die direct gericht zijn op de kinderen en die het naar school gaan zo mogelijk nog leuker en leerzamer maken.

De kosten van alle activiteiten worden betaald uit uw vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar als de school en de ouderraad haar huidige activiteiten willen blijven organiseren en waarborgen dan hebben wij uw bijdrage hard nodig.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op  € 20,-. Voor een tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin wordt € 10,- gevraagd. De ouderbijdrage wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de activiteitencommissie.

Natuurlijk stelt de activiteitencommissie het op prijs wanneer mensen leuke, spannende, verrassende of nieuwe suggesties hebben. Deze ideeën kunt u deponeren in de blauwe ideeënbus voor in de hal. Ook is de activiteitencommissie altijd aanwezig op de info- en kijkavonden om u persoonlijk te woord te staan. Daarnaast mag u ook via e-mail contact met ons zoeken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij als AC leden vinden het fijn om op een actieve manier als ouder betrokken te zijn bij de school van ons kind. Wij hopen u ook!