Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

MR (2)

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er bij ons op school een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR zijn, naast 2 personeelsleden, 2 ouders van leerlingen vertegenwoordigd.

Over alle aangelegenheden (zoals beleidsplan, zorgplan, personeelszaken etc.), die de school aangaan wordt de MR door de directeur geinformeerd. Bij wijzigingen van deze beleidsstukken wordt de MR betrokken, om zo in goed overleg te komen tot een optimaal eindresultaat. Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft het bestuur voorafgaand advies of instemming van de MR nodig. Zo kan de MR invloed uitoefenen op het te voeren beleid en op deze manier goed opkomen voor de belangen van de personeelsleden, leerlingen en ouders.

De MR streeft ernaar zelf initiatieven te ondernemen, ideeen aan te reiken en mee te denken over een visie voor de toekomst.
Aan het begin van het schooljaar vinden er verkiezingen plaats.
Heeft u belangstelling voor het werk van de MR, dan kunt u contact opnemen met een van de leden:

 

 

pasfoto Dirk Lagerweij

Voorzitter

Dirk Lagerweij

 

 Jolanda uit den Bogaard

Lid (personeelsgeleding)

Jolanda uit den Bogaard

Marije pasfoto.jpg

Secretaris

Marije Harmsen

 

 

Vacature
Lid (oudergeleding)