Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Team

Het team van de SBO Van der Reijdenschool:

Uilen  Angelique Boit, Marielle Veldwijk, Bastienne Woldhuis, Charissa Das Roodborstjes  Carola Snel, Carla Dusseljee, Henriet Marskamp, Corien Balk Pauwen  Monique Fikkert, Mirjam Bauling Raven  Herma Fikse, Mirjam Bauling Eagles  Diana…

Lees meer

Activiteitencommissie

De Van der Reijdenschool heeft een actieve ouderraad. Zij vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. De ouders van de kinderen die naar de Van der Reijdenschool gaan, zijn automatisch lid van de stichting:  "Activiteitencommissie van der Reijdenschool". Het bestuur van deze…

Lees meer

Stichting

De school valt onder het bestuur van  Stichting Volare
De directie wordt gevormd door: De heer Christiaan Temmen, directeur,

Het bezoekadres van het secretariaat is:
Prinses Marijkestraat 10
8162 BB  EPE

Lees meer

sbo Van der Reijdenschool

  De Van der Reijdenschool is op 28 april 1953 geopend en kreeg als naam de "Prinses Marijkeschool".
De villa naast onze school, villa "Beekzicht" was de eerste locatie. De heer Jan van der Reijden sr. heeft de school vanaf de oprichting tot september 1976 geleid. Als dank voor het vele werk dat de…

Lees meer

Psycholoog

Mevrouw Selma Vos is psycholoog bij ons op school en voor het samenwerkingsverband van scholen waarvan wij deel uit maken. De psycholoog is een deskundige op het terrein van de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder als het gaat om problemen die daarin kunnen voorkomen.

De psycholoog brengt in…

Lees meer

MR

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er bij ons op school een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR zijn, naast 2 personeelsleden, 2 ouders van leerlingen vertegenwoordigd.

Over alle aangelegenheden (zoals beleidsplan, zorgplan, personeelszaken etc.), die de school aangaan wordt…

Lees meer

Logopedie

De logopedist doet onderzoek,adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt op het gebied van spraak,taal, communicatie, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten en voedingsproblemen.Binnen de logopedie zijn er vijf behandelgebieden:stem spraak taal gehoor slikkenHier op school ligt het…

Lees meer

Missie en Visie

Missie Speciaal Basisonderwijs Van der Reijdenschool

 

Waar staan we voor?

 

De Van der Reijdenschool is een professionele organisatie die zich richt op het onderwijs aan leerlingen met specifieke leer- en opvoedingsbehoeften. Daarnaast is zij actief als regionaal ondersteuningscentrum van het…

Lees meer

Fysiotherapie

Vanuit Veenstade Therapie en Fysiosportcentrum krijgen we een keer per week ondersteuning voor Kinder Fysio Therapie (KFT) van juf Ingeborg. Leerkrachten in het onderwijs hebben o.a. een signalerende functie met betrekking tot de motoriek van kinderen. Zij kunnen eventuele problemen op het gebied…

Lees meer

SOVA

Sociale vaardigheidstraining. Door te werken aan sociale vaardigheden willen we er voor zorgen dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen in de groep en/of op school.

Op de Van der Reijdenschool werken we op groepsniveau met de sova methode 'SOVA speciaal voor jou!'. Deze methode hebben we zelf…

Lees meer