Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Lestijden

Lestijden
Maandag      8.30 uur - 15.00 uur
Dinsdag        8.30 uur - 15.00 uur
Woensdag    8.30 uur - 12.00 uur
Donderdag   8.30 uur - 15.00 uur
Vrijdag         8.30 uur - 12.00 uur


De kleine pauze
Om 10.15 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om een kleinigheid te eten. Het eten van fruit wordt aangemoedigd, we zijn immers een 'gezonde school.

De grote pauze
Tussen de middag blijven alle kinderen op school eten. Onder toezicht vande leerkracht wordt in het eigen lokaal het meegebrachte brood opgegeten. We hebben een continu-rooster

Het spreekt voor zich dat het brood in een goede broodtrommel mee wordt gegeven en het drinken in een goed afsluitbare plastic beker of fles zit. Het is niet toegestaan om koolzuurhoudende dranken mee te nemen naar school. Na het eten is er de mogelijkheid om tanden te poetsen. Als u wenst dat uw kind tandenpoetst kunt u zelf een tandenborstel met koker meegeven, de school zorgt voor tandpasta.

Schoolmelk
Kinderen die op school overblijven kunnen koude melk of karnemelk bestellen. Op maandagochtend wordt het geld geïnd: € 0,60 per week. Het melkgeld voor het gehele schooljaar bedraagt € 24,00. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 0121 1629 82 o.v.v. melkgeld en naam leerling. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.

Gymnastiekrooster
Op de maandag en donderdag zijn er vakleerkrachten gymnastiek. 
Wilt u ervoor zorgen dat sportkleding (broekje en t-shirt), gymschoenen (geen zwarte zool) en handdoek meegegeven wordt naar school?

Zwemrooster
Op vrijdagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur krijgen alle leerlingen van de groepen 3 t/m 6 zwemles in het overdekte instructiebad "De Koekoek" te Vaassen. De kinderen worden onder begeleiding van hun leerkracht per bus vervoerd naar Vaassen. De leerlingen kunnen hun zwemdiploma A, B en C halen.

Melden van verzuim
Ouders/verzorgers melden het schoolverzuim (ziekte, artsenbezoek, etc.) tussen 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends aan school. De school is vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar.