Van der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jouVan der Reijdenschool - Speciaal voor jou
sbo Van der Reijdenschool | Speciaal voor jou

Groep D

Ondersteuningsgroep

In de ondersteuningsgroep bieden wij een tijdelijke lesplaats voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Wij bieden deze tijdelijke plaats met als doel leerlingen te observeren en in kaart te brengen wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Juist op de punten waarop een leerling niet voldoet aan de gestelde norm, kan het in de ondersteuningsgroep laten zien waar hij/zij speciaal in is. Samen met de leerling, de ouders en de leerkrachten werken wij intensief samen aan een oplossingsgerichte aanpak.

In de ondersteuningsgroep zitten op dit moment 10 jongens. De groep bestaat uit leerlingen van de van der Reijdenschool, leerlingen van de Verschoorschool, evenals leerlingen vanuit verschillende reguliere basisscholen uit Epe en Vaassen. De jongens hebben samen voor de naam Turbo’s gekozen omdat zij heel snel zijn en goed kunnen leren.

Leerkrachten:

- Diana Chrispijn
- Martine Hamer